ปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่ามีค่า อย่าทิ้ง ส่งต่อ เพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

ปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่ามีค่า อย่าทิ้ง ส่งต่อมายัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

ส่งมาที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
เลขที่ 65/3 หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
(วงเล็บ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า)

ร่วมแสดงความคิดเห็น