หลังจากพายุปาบึกเคลื่อนผ่านภาคใต้ ลงทะเลอันดามันแล้ว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางอ่าวเบงกอลและจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ประมาณวันที่ 8 ม.ค. แต่การพัดเวียนของลม ยังนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ประกอบกับช่วงวันที่ 7-9 จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้ภาคเหนือ มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงนั้น โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น