ขอเชิญร่วม งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ปีใหม่ม้ง ระหว่าง 11-13 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประเพณีปีใหม่ม้ง ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นงานรื่นเริงของชาวม้งของทุก ๆ ปี จะจัดขึ้นหลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีเรียบร้อย และเป็นการฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่งจะต้องทำพิธีบูชาถึงผีฟ้า – ผีป่า – ผีบ้าน ที่ให้ความคุ้มครอง และดูแลความสุขสำราญตลอดทั้งปี รวมถึงผลผลิตที่ได้ในรอบปีด้วย
พบกับกิจกรรมการแสดงทางวัมนธรรมต่างๆ ของม้ง เช่น โยนลูกช่วง เป่าแคน เป่าใบไม้ เป่าขลุ่ย ยิงหน้าไม้ ตีลูกข่าง การขับร้องเพลง เต้นรำ และอื่นๆอีกมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น