โรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดโครงการ เดือนสี่จี่ข้าวหลาม สืบสานอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผอ.โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก เป็นประธานเปิดงานเดือนสี่จี่ข้าวหลาม ที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงที่มา และความสำคัญของประเพณีเดือนสี่จี่ข้าวหลาม

และก็เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในกิจกรรมเดือนสี่จี่ข้าวหลาม เพื่อให้นักเรียนได้สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมประชารัฐร่วมใจ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น และชายไทยใส่ใจใส่ชุดพื้นเมือง และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำข้าวหลามได้ โดยมีครูนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประมาณ 32 ทีม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน การแข่งขันครั้งนี้ใช้เวลาในการแข่งขัน จี่ข้าว หลาม หรือเผาข้าวหลาม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยผู้ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น