ชาวเขาเผ่าลาหู่ ฉลองปีใหม่ แต่งกายประจำเผ่าร่วมงานวิถีชีวิตชนเผ่าอัตลักษณ์ประเพณีที่ทรงคุณค่า

ที่บ้านป่าคา ม.1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา อบจ.ลำปาง สมาชิก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยกำนันสอง ต๊ะเวที กำนันตำบลแจ้ซ้อน เดินทางร่วมงานประเพณีปีใหม่ชาวเขาชนเผ่าลาหู่ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์มีคุณค่าที่ชาวเขาเผ่าลาหู่ได้สืบทอดรักษาประเพณีปีใหม่ให้คงอยู่ของพี่น้องชาวเขาเผ่าลาหู่สืบไป

สำหรับงานประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่บ้านป่าคาจัดขึ้นทุกปี ชาวบ้านในหมู่บ้านจะพากันแต่งกายชุดชนเผ่าลาหู่ พาญาติพี่น้องมาร่วมงานปีใหม่โดยจะมารวมตัวกันในหมู่บ้านและฉลองปีใหม่ตามประเพณีที่สืบทอดกันมานานและเป็นวิถีที่ดีงามสืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ร่วมกันประกอบอาหารชนเผ่าและรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนจะมีการแสดงเป่าแคนน้ำเต้า ประกอบการเต้นจะคึ ซึ่งท่าเต้นของผู้หญิงประกอบไปด้วยการแสดงท่าทางการเพาะปลูก การหว่านเมล็ด การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว ซึ่งการแสดง บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าลาหู่ควรค่าสืบสานให้ประเพณีวัฒนธรรมคงอยู่สืบไป

จากนั้นพี่น้องชนเผ่าลาหู่บ้านป่าคาได้ร่วมกันขับร้องเพลงต้อนรับปีใหม่ของพี่ร่วมกันซึ่วามหมายในเพลงแปลว่า เมื่อเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้ว ขอเชิญญาติพี่น้องมิตรสหาย มาร่วมพบปะสังสรรค์และสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน (ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์) คือวิถีของชนเผ่า คืออัตลักษณ์ ที่ควรค่าแก่การสืบสานและรักษาให้คงอยู่ สำหรับวิถีชุมชนชนเผ่าลาหู่กำลังได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวพร้อมเปิดหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องชนเผ่าให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แต่..ไม่ทำลายวิถีชุมชน สำหรับบ้านป่าคา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ตั้งอยู่ในหุบเขาอากาศเย็นตลอดทั้งปีชาวบ้านมีอาชีพปลูกกาแฟและต้นแมคคาเดเมีย มีอัตลักษณ์ กาแฟมีความหอม มัน เนื่องจากปลูกต้นแมคคาเดเมีย นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติสามารถมาเที่ยวชมวิถีชีวิตชนเผ่าลาหู่ ชิมกาแฟ แมคคาเดเมีย สดจากไร่ได้ตลอดทั้งปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น