การประชุมคณะกรรมการหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ อำเภอสันทราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ทางหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการหน่วยบริการชุดที่ผ่านมาได้มอบหมายงานให้กับคณะกรรมหน่วยบริการชุดใหม่ ที่จะเข้ามาดำเนินงานต่อจากชุดเดิมที่จะได้หมดวาระลง ตลอดจนได้คัดเลือกสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ ห้องประชุมหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!