เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “วันมหัศจรรย์ … ในเส้นทางปั้นฝัน …ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งจะมีฐานกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย และยังได้สัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าน่ารักอย่างใกล้ชิด

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางรากฐานของเด็กในการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม “เส้นทางปั้นฝัน” ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและหน้าที่ของตนต่อประเทศ สร้างสำนึกที่ดี รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวตนในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมสนุกกับฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ

เกษตรกรตัวน้อยตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, หนูน้อยสัตวแพทย์ โดยทีมสัตวแพทย์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, กิจกรรม “เด็กไทย..โตไปไม่โกง โดย ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่, เรียนรู้เรื่องการบินและเครื่องบินจำลอง จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, กิจกรรม “หนูน้อยพิทักษ์ป่า” โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, กิจกรรม “ตำรวจไทย..หัวใจแกร่ง” โดย ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และบ้านบอลหรรษา โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นต้น พร้อมสนุกกับการนั่งรถชมสัตว์และหลากหลายกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วีถีชีวิตของสัตว์ป่าน่ารักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกมากมาย

ทั้งหมดนี้ เปิดโอกาสให้เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. นั่งรถชมสัตว์รอบบ่าย เปิดให้บริการ เวลา 14.00 – 16.30 น. นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืน เปิดให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ‭053-920000‬, ‭053-999000‬ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, [email protected]:nightsafari

ร่วมแสดงความคิดเห็น