วันที่ 8 ม.ค 62 เวลา 11.30 น กฟจ ชม 2 รับแจ้งว่ามีเสาไฟแรงสูงเอนบริเวณ หน้าศูนย์การค้าเช็นทรัลแอร์พอร์ตได้ทำการตรวจสอบพบเสาแรงสูงเอนเอียงจำนวน 3 ต้น สาเหตุจากแขวงการทาง ชม 2 ปรับปรุงขยายถนน กฟจ ชม 2 ได้นำชุดงาน กฟจ ชม 2 ทั้งหมด จำนวน 3 ชุด พร้อมรถเครนและอุปกรณ์เข้าไปแก้ไข โดยปรับแต่งค้ำยันเสาไว้ ขณะฝนตกตลอดเวลา แล้วเสร็จ เวลา 14.10 น ขณะทำการแก้ไข ไม่มีกระแสไฟฟ้าดับครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น