แขวงการทางสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ปรับผู้รับเหมาวันละ ล้านห้าแสน ถึงวันนี้รวมแล้ว 21 ล้านบาท คาดโดนปรับจนงานเสร็จไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่ผู้รับเหมา ชี้แจง เหตุล่าช้า 4 สาเหตุหลักที่งานล่าช้า

จากกรณี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 ดำเนินการปรับ ผู้รับเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่-เชียงราย ช่วงระหว่างหลัก กม.ที่ 42-51+250 ระยะทาง 9.250 กม.ที่เริ่มสัญญาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 630 วัน ด้วยงบประมาณ 634,500,000 บาท แต่บริษัทผู้รับเหมาไม่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงถูกดำเนินการปรับ วันละ1.5 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 62 นายศรชัย จันทร์นวล นายช่างโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 ได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว ซึ่งทางเจ้าหน้า ที่ไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยนาม แต่ให้ข้อมูลว่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขดังกล่าว ได้ดำเนินการเรื่อย ๆ เกิน 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยผู้รับเหมายืนยันที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนสงกรานต์ ถ้านับวันที่หมดสัญญาแล้วถูกปรับ วันละ 1 ล้านห้าแสนบาท จนถึงวันนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. จนถึงวันนี้ ( 9 ม.ค. 62 ) รวมแล้ว 14 วัน โดนปรับแล้ว 21 ล้านบาท และคาดว่างานนี้เสร็จก่อนสงกรานต์ ก็น่าจะโดนปรับไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทแน่นอน

ทางด้าน นายไมตรี อรรถปรียางกูร ผู้จัดการโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย ตอนป่าเมี่ยง – ปางน้ำถุ ของบริษัทสหวิศวการโยธา เปิดเผยว่า ยอมรับว่าหมดสัญญาการก่อสร้างไปแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะโดนปรับ ตนก็มีเหตุผลของการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมา เกิดปัญหาหลายอย่าง ปัญหาแรก คือ เกิดปัญหาก่อนหน้านี้ ช่วงน้ำหลาก จนทางการประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติ ฝนตกถนนขาด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การดำเนินการก็ต้องหยุดก่อสร้างไปหลายวัน สาเหตุที่ 2 คือ ปัญหาเรื่องต้นไม้หวงห้าม เช่นไม้สักทอง ทั้งกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 ซึ่งหน่วยราชการจะต้องดำเนินการเคลื่อนย้าย แต่ก็ติดขัด งานล่าช้าลงไปอีก

สาเหตุที่ 3 เสาไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้าง ก็ยังไม่ย้าย เกิดปัญหาความล่าช้าอีก และสาเหตุที่ 4 ทางหลวง หมายเลข 152 เส้นทางแจ้ซ้อน ยังขาดในเรื่องของการเวนคืนที่ดินให้กับชาวบ้าน ขาดจ่ายไป 7 แปลง ซึ่งยังไม่ได้มอบพื้นที่ให้ จึงล่าช้า ซึ่งล่าช้าเนื่องจากการขออนุญาตจากทางป่าไม้ ซึ่งเจ้าของจะต้องดำเนินการขอตัดไม้ในพื้นที่ของตนเอง ทั้ง หมดเป็นปัญหาที่ล่าช้าในการทำงาน

ในส่วนของผู้ว่าจ้างคือกรมทางหลวง สงวนสิทธิ์ในการปรับล่าช้าเอาไว้ ทางผู้รับจ้างเองก็สงวนสิทธิ์ในการปรับเอาไว้ โดยจะขอดำเนินการขยายสัญญา ลดหรือ งดค่าปรับเอาไว้เช่นกัน อย่างไรก็ตามทางผู้รับเหมา โดยการควบคุมของตนเอง จะเร่งดำเนินการให้เป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางสายดังกล่าว จะต้องแล้วเสร็จก่อนสงกรานต์นี้ เพื่อที่จะคืนผิวการจราจรต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น