กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. ที่เป็นการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ จากคณะแพทยศาสตร์ มาที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น และเมรุลอยชั่วคราว ภายในพุทธมณฑลอีสาน ริมถนนเลี่ยงเมือง สายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่คณะแพทยศาสตร์ ใช้เป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แห่งที่ 2

จากนั้นในวันที่ 22-27 ม.ค. ม.ขอนแก่น กำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรม รวม 4 รอบ ประกอบด้วย รอบเวลา 10.00, 14.00, 17.00 และ 19.00 น. โดยพระพิธีธรรม 10 รูป และในเวลา 11.00 น.จะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงาน ขณะที่ในเวลา 17.30 น. จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

สำหรับในวันที่ 28 ม.ค. นั้นลำดับพิธีการจะเริ่มตั้งแต่

เวลา 07.00 น. ที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันประกอบ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระภิกษุสามเณร

เวลา 08.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 09.00 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล โดยผู้แทนญาติครูใหญ่

เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมรอบที่ 1

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 14.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมรอบที่ 2

เวลา 15.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เวลา 17.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม รอบที่ 3

เวลา 17.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และ

เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม รอบที่ 4

สำหรับวันที่ 29 ม.ค. นั้นพิธีการจะเริ่มตั้งแต่

เวลา 07.00 น. ที่จะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 08.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 09.20 น. พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล

เวลา 09.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป

เวลา 10.00 น. ประธานนักศึกษาอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่

เวลา 10.10 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อ่านหมายรับสั่ง

เวลา 10.20 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

เวลา 10.35 น. ประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

เวลา 10.40 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงาน

เวลา 12.00 น. เคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังณาปนสถาน และเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม ไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง ณ พุทธมณฑลอีสาน

เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ

วันที่ 30 มกราคม จะมีพิธีทำบุญอัฐิและมอบอัฐิแก่ญาติ และลอยอังคารและอัฐิของหลวงพ่อคูณลงสู่แม่น้ำโขง ที่ จ.หนองคาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น