เคยเป็นไหมเวลาอยู่เฉยๆแล้วเรารู้สึกตื่นเต้น ใจสั่น กระสับกระส่าย บางทีรู้สึกหน้ามืด คล้ายจะเป็นลม ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย บางคนอาจจะคิดว่าตนเองไม่มีปัญหาอะไร แต่แท้จริงแล้วอาจมีโรคแฝงมากับอาการเหล่านั้นก็เป็นได้

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตันเพิ่มมากขึ้น

อาการ
• วิงเวียน
• หน้ามืด
• ตาลาย
• ใจสั่นบริเวณหน้าอก
• หายใจขัด
• เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก
• เป็นลม หมดสติ

การป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
• หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด การสูบบุหรี่
• รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
• ตรวจสุขภาพและพบแพทย์สม่ำเสมอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น