วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระเจ้า 28 พระองค์ ที่มีความสวยงามอลังการ และถือเป็นวัดแห่งเดียวในล้านนา ที่ได้จำลองพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน 28 พระองค์ เข้ามาประดิษฐานบริเวณวิหารของวัด ที่มีความสวยงามและเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญอีกแห่งหนึ่ง ของวัดในจังหวัดพะเยา

พระเจ้า 28 พระองค์ ที่มีการจำลองจากพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศ ทั้งพระ พุทธชินราช พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อพระใส รวมทั้งพระชื่อดังต่างๆจากแต่ละวัดในพื้นที่ของประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมไว้ภายในพระวิหารของวัดบุญเกิด เพื่อให้พุทธ ศาสนิกชนได้เข้าสักการะบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีพระประธานจำนวนมากที่สุดในล้านนา โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ได้รวบรวมประวัติและศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ และตำราของโยนกเชียงแสน ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์นะโมเม

หลังจากนั้น ท่านพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสุวรรณคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในขณะนั้นจึงได้ทำการค้นคว้าศึกษา และพบว่าพระประธานที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้า 28 พระองค์ นั้นมีอยู่ที่วัดอัปสร สวรรค์ หรือวัดหนู เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีดำริที่จะก่อสร้างขึ้นที่วัดบุญเกิดแห่งนี้ แต่ทางกรมศิลปากรไม่อนุญาตให้จัดสร้างขึ้น จึงได้ทำการนำแบบพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของแต่ละวัดที่มีชื่อเสียง จำลองมาทำการก่อสร้างภายในบริเวณวัด รวมทั้งหมด 28 พระองค์

ซึ่งจะเป็นลักษณะจำลองพระประธาน ที่มีตั้งแต่พระพุทธะชินราช พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสทร หลวงพ่อพระใส และพระประธานอื่นๆอีก นำมาจัดสร้างขึ้นและประดิษฐานภายในวิหารของวัด รวมทั้งหมด 28 พระองค์ ซึ่งถือว่าเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย แต่แตกต่างตรงที่พระพุทธรูปดังกล่าวนั้น จะมีรูปลักษณะแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกับวัดอัปสรสวรรค์ และถือเป็นสถานที่ที่มีพระประธานรวม 28 พระองค์ แห่งเดียวของล้านนา ซึ่งมีความสวย งามอลังการ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่เดินทางมาสักการะบูชา รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม และถือเป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดพะเยา ที่ผู้ที่ได้พบเห็นต่างรู้สึกเลื่อมใสและศรัทธา

สำหรับพระประธานพระเจ้า 28 พระองค์ ดังกล่าวนั้น ได้ถูกจัดสร้างขึ้นมากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา และภายในบริเวณวัดบุญเกิดแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวัดประจำอำเภอ ที่มีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและกราบสักการะบูชาพระเจ้า 28 พระองค์อย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น