ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่กลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 ( เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน-ลำปาง) เสนอความต้องการไปยังครม.สัญจร นั้น ล่าสุดในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนวงแหวน เชียงใหม่-ลำพูนเชื่อมต่อทางหลวงสาย 116 เริ่มต้นจากต.ป่าสัก อ.เมือง ลำพูน ช่วงผ่านเครือสหพัฒน์ฯ เชื่อมผ่าน อ.ป่าซาง ลำพูน

กรมทางหลวงแจ้งความคืบหน้าว่า สะพานแยกป่าห้า เสร็จเรียบร้อย การพัฒนาถนนมายังแยกสะปุ๋งตามแผน แต่ในส่วนการขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจร ในเส้นทางดังกล่าว รองบปี 63 จะเร่งดำเนินการไปเชื่อมสายเชียงใหม่-จอมทอง เพื่อเป็นอีกเส้นทางเลี่ยงเมือง เชียงใหม่และลำพูน

สำหรับโครงการถนนสาย อ.ดอยสะเก็ด-อ.แม่ออน เชียงใหม่ เชื่อมเข้าสู่ อ.บ้านธิ ลำพูน เพื่อไปออกถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ (ทล.11 ) ที่ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จุดตั้งศูนย์ราชการ ศาลากลางแห่งใหม่ของลำพูน จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุผลศึกษาไม่มีความเหมาะสม เป็นได้เพียงทางรอง เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน

แผนปฏิบัติงานของหน่วยราชการที่ได้รับการจัดสรรงบ 2562 นั้น ส่วนใหญ่งบที่ได้รับในแต่ละอำเภอ จะมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสดวกในภาคการผลิตและการประกอบธุรกิจ มีกิจกรรมย่อย เป็นงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ตามแบบมาตรฐานในชุมชน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เช่น ม.2-6 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง วงเงิน 3.7 ล้าน เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการขนาดใหญ่ที่จะขยายผิวถนน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง ในพื้นที่เชียง และลำพูน ตลอดจน เส้นทางเลี่ยงเมืองมีบรรจุในแผน รอพิจารณาเร่งดำเนินการหลายเส้นทาง อาทิ แยก รพ.สันทราย-แยก บ.ศรีบุญเรือง (เชียงใหม่ ) , เส้นทาง ทล.116 (ลำพูน -บางตอน ) , และ พร้าว-เชียงใหม่ บางตอน กำลังออกแบบ เป็นต้น เพื่อสร้างโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกลุ่มจว.เหนือบน 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น