อาจารย์ณิชากร กิติคุณ ที่ปรึกษาโครงการ นำนักเรียนโครงการนักเรียนจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และนักเรียนชุมนุมตัดผม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน โกวิทธำรง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นการปลูกฝัง และส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนให้กับนักเรียน โดยร่วมกันจัดห้องสมุด เรียงหนังสือตามระบบ จัดทำป้ายนิเทศ จัดชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ บริการตัดผม โดยมี อาจารย์ศิวาภรณ์ วรรณภพ ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น