นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน, เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561, เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ชั้น 5 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น