นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ สถานศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ในวันที่12ม.ค.2562 เริ่มตั้งแต่เวลา08.00น.เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภายในงานนอกจากจะมีของแจกของขวัญวันเด็กมอบให้มากมาย ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการแสดงจากสถานประกอบการในเขตพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะพัฒนาการ เช่นการวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุ การจัดนิทรรศการของเทศบาล หน่วยงานต่างๆ อาทิรพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง สภ.แม่ริม อุทยานแห่งชาติฯ

ทั้งนี้ตำบลแม่แรมมีเด็กทั้งจากพื้นราบและชาวเขาอีกหลายเผ่ารวมถึงบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวมาอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงคาดว่าจะมีเด็กๆและผู้ปกครองมาร่วมงานในปีนี้อย่างล้นหลาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น