วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธนเดช วงค์เขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ มอบของขวัญร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ โดยมี สุณิสา ทาเปรียว ทีมเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น