ชื่นชมแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 ได้รับโล่และเกียรติคุณบัตร รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น พร้อมได้เข้าคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

เช้าวันนี้ 11 มค.62 ดร.เกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าได้แสดงความยินดีกับ เด็กชายสราวุฒิ พวงไพรพฤกษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กละเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร


ในโอกาสที่ เด็กชายสราวุฒิ พวงไพรพฤกษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการกีฬา จึงได้รับเงินสนับสนุนโครงการ sport hero จาก กกท.เดือนละ 2,500 บาทต่อเดือนเป็นจำนวน 7 เดือนในปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้เดินทางเข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา


โดยคุณบัตรและโล่เกียรติคุณ ความว่า กระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เด็กชายสราวุฒิ พวงไพรพฤกษ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ และจงรักษาความดีนี้ ตลอดจนให้ประสบแด่ความสุขความเจริญตลอดไป ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2562 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น