โรงเรียนบ้านนาปลาจาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 สร้างความสุข และรอยยิ้มแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่อง สอน ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารรวมใจ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด โดยมี นายชาตรี คำจิ่ง กำนัน ต.ห้วยผา เดินทางร่วมมางาน พร้อมมอบของขวัญของรางวัล ให้แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการเล่นเกม จับสลากรางวัล มอบทุนการศึกษา และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น