โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับงานวันเด็กเป็นกิจกรรมที่จัดขี้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนปฐมวัย ได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่

ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น