วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมนี้นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรด้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งนำเสนอแผนบริหารจัดการลำไย ปี 2562 โดยเน้นการเพิ่มปริมาณผลผลิตลำไยคุณภาพต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น