เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ชุมชนศรีชุม

วันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562 และร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ กฏหมายการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนศรีชุม กว่า 50 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนศรีชุม เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!