ง่ายๆ แค่ 5 นาที กับขั้นตอนการจองทำใบขับขี่ออนไลน์

เดี๋ยวนี้อะไรๆก็ดูสะดวกสบายขึ้น เมื่อกรมการขนส่งทางบกมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งเราสามารถจองคิวอบรมผ่านทางออนไลน์ได้แล้วง่ายๆ และไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป

วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ ว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง?

การเปิดจองคิวอบรมขอรับใบขับขี่ออนไลน์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ มีดังนี้

 1. ใบอนุญาตขับรถใหม่
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว
 3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 1 ปี
 4. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 3 ปี

ในกรณีดังข้อที่ 1 3 และ 4 มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
วันที่ 1

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • มีการอบรม 5 ชั่วโมง
 • มีการทดสอบข้อเขียน
 • จองคิวทดสอบขับรถ (ถ้าสอบข้อเขียนผ่าน)
  ถ้าใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวขาดต่อไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องสอบขับรถ

วันที่ 2
-ทดสอบขับรถ -รับใบขับขี่เมื่อสอบขับรถผ่าน

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่, ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวขาดเกิน 1 ปี และ 3 ปี, ใบขับขี่ส่วนบุคคลขาดเกิน 3 ปี
 3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)

ขั้นตอนการจองคิวอบรมผ่านออนไลน์ มีดังนี้

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/index.aspx

2.กรอกประวัติและจองที่นั่งอบรม


3.กรอกข้อมูลส่วนตัวทุกช่องให้เรียบร้อย จากนั้นจึงสามารถกด “ลงทะเบียน”


4.เลือกประเภทใบอนุญาต, จังหวัด, สำนักงาน, เดือนและปีที่ต้องการจองคิว


5.เลือกวันที่ต้องการจองคิว หากว่างจะแสดงเป็นหมายเลขห้องอบรม และจำนวนที่นั่งว่าง


6.เลือกวันเพื่อจองคิว จะปรากฏหน้าต่าง “ยืนยันการจองที่นั่ง” เลือก “ยืนยันการจอง”


7.หน้าจอแสดงผลการจองที่นั่ง ระบุหมายเลข Ticket ID และรายละเอียดสถานที่อบรม เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


ในกรณีที่ต้องการหลักฐานการจองคิว หรือยกเลิกที่นั่ง สามารถกลับไปยังหน้าแรกเพื่อทำรายการ

ที่สำคัญ แต่งกายให้สุภาพในวันนัดอบรม และเมื่อถึงเวลานัดจะต้องไปก่อนเวลา 30 นาที มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจองทำการจองใหม่อีกครั้งนึง

นี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทาง “เชียงใหม่นิวส์” ได้นำมาฝากในวันนี้

เรียบเรียงโดย : เชียงใหม่นิวส์
ภาพโดย : www.sanook.com
: www.mthai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!