นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ชาวกะเหรี่ยง บ้านท่าตาฝั่ง ซึ่งมีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ติดขอบชายแดนด้านสหภาพเมียนมา โดยมีแม่น้ำสาละวินคั่นกลาง


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ บ้านท่าตาฝั่ง (ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอแม่สะเรียง มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ของตำบลแม่สะเรียง จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย โดยได้มอบบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ 2 สามีภรรยา ซึ่งไม่สามารถเดินเองได้ที่บ้านพักอาศัย ได้แก่ นางเกระทู ษมาจิตเลิศ และ นายอูทู ษมาจิตเลิศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น