วันที่16 มค.61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดูชุมชนบ้านสันป่าม่วง จะเห็นความแปลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร เพราะว่าในชุมบ้านสันป่าม่วงใต้หมู่ 4 ไปจนถึงบ้านสันป่าม่วงกลาง หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา พบว่าตามรั้วบ้านแต่ละหลังคาเรือน ทาด้วยสีม่วง มองดูยาวทอดสุดลูกหูลูกตา ด้วย ระยะทาง 1.5 กม. เป็นทิวสีม่วง อย่างสวยงามทำให้เป็นหมู่บ้านชุมชนที่มีความแตกต่างจากชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด จนเป็นหมู่บ้านชุมชนเดียวในจังหวัด ที่คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกัน เอาสีม่วงนำมาทารั้วบ้านของตนเอง แต่ละหลังคาเรือน ที่ปลูกอาศัยอยู่ติดกับถนนสายหลักผ่านในหมู่บ้าน ทำให้เกิดความแปลกและความสวยงามเกิดขึ้น ตามชื่อบ้านสันป่าม่วง ต้องมีสีม่วงเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านดังกล่าว

นางผ่องศรี ปรีชาพงษ์มิตร กำนัน ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า เดิมทีเป็นบ้านสันป่าม่วง ชาวบ้านได้ร่วมกันทำประชาคมว่า จะทำหมู่บ้านท่องเที่ยว จะทำยังไงดีที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสะดุดตาสะดุดใจ จึงมีแนวคิดว่าบ้านสันป่าม่วงเป็นหมู่บ้าน ชื่อสันป่าม่วง จึงร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านทำรั้วเป็นสีม่วง เวลานักท่องเที่ยวมาจะได้แนะนำว่า สันป่าม่วงอยู่ตรงไหน จะเป็นจุดเด่น ก่อนขึ้นวัดอนาลโย ก็จะเห็นรั้วสีม่วง เมื่อเข้ามาบ้านสันป่าม่วง ก็จะเจอกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ระยะทางในหมู่บ้านที่เป็นรั้วสีม่วงประมาณ กิโลครึ่ง

เป็นหนึ่งเดียวของ จ.พะเยา ที่มีรั้วสีม่วงทั้งหมู่บ้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เมื่อเข้ามาจะเจอหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจปลูกผักสวนครัว รอบรั้วและกินได้ และเป็นผักปลอดสารพิษ โดยกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาที่ทำจำหน่าย จนดังไปถึงต่างประเทศทำให้ชาวบ้านใน ต.สันป่าม่วงมีอาชีพมีรายได้อยู่ทุกวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น