กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน“เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2561”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2561” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ นวัตกรรมไฟฟ้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอแม่เมาะพร้อมกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล ภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา ความรู้ทักษะชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!