จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมการประกวดรถบุปผชาติ ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และการแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น