เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ.รถยนต์ ให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

การทำ พ.ร.บ. รถยนต์ถือเป็นกฎหมายบังคับสำหรับผู้มีรถทุกประเภท ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด หลายคนอาจจะรู้จักกับ พ.ร.บ. เป็นอย่างดี แต่รู้หรือไม่ว่าประโยชน์ของ พ.ร.บ. นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง

วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประโยชน์ของ พ.ร.บ รถยนต์กันค่ะ

เมื่อพูดถึงการคุ้มครองเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คนส่วนใหญ่คงนึกถึงประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2 กันก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งการทำประกันภัยจาก พ.ร.บ. ก็สามารถคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ได้เช่นกัน เพราะเมื่อเราต่อภาษีป้ายทะเบียน นั่นก็คือการทำประกันภัยภาคบังคับประเภทที่ 3 เป็นประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจะได้รับ มีค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน

การคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์
ค่าเสียหายเบื้องต้น คือ ค่าเสียหายต่อชีวิตและร่ายกาย ของผู้ประสบภัยเนื่องมาจากการใช้รถ โดยที่บริษัทประกันภัยสามารถจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

  1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับค่าชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง จำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท หรือบาดเจ็บจนเกิดทุพพลภาพ จะได้รับค่าชดใช้ จำนวนเงิน ไม่เกิน 65,000 บาท
  2. กรณีทุพพลภาพ  จะได้ค่าชดใช้ จำนวนเงิน 35,000 บาทจากบริษัท
  3. กรณีเสียชีวิต จะได้รับค่าชดใช้ จำนวนเงิน 35,000 บาทจากบริษัท
    หรือเสียชีวิตหลังการรักษาพยาบาล จะได้ค่าชดใช้ จำนวนเงิน ไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยเนื่องจากการใช้รถ โดยที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัย

  1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ไม่เกินจำนวนเงิน 80,000 บาท
  2. กรณีทุพพลภาพ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ไม่เกินจำนวนเงิน 300,000 บาท
  3. กรณีเสียชีวิต จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ไม่เกินจำนวนเงิน 300,000 บาท
    หรือเสียชีวิตหลังการรักษาพยาบาล จะได้ค่าสินไหมจำนวนเงิน รวมแล้วเท่ากับ 300,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

กรณีบาดเจ็บ
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
2.ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล

กรณีทุพพลภาพ
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
2.ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
3.สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่เมื่อได้รับความเสียหายหรือประสบภัยจากรถ

กรณีเสียชีวิต
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
2.สำเนาใบมรณบัตร
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่เมื่อได้รับความเสียหายหรือประสบภัยจากรถ

จะเห็นแล้วว่าเมื่อเราประสบภัยจากอุบัติเหตุไม่ว่ากรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นก็สามารถคุ้มครองได้เช่นกัน แต่ความคุ้มครองที่ได้รับเป็นแค่ความคุ้มครองเบื้อต้นเท่านั้น ผู้ใช้รถควรทำประกันภัยรถยนต์เพิ่ม เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้น เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ผู้ใช้รถควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

เรียบเรียงโดย : “เชียงใหม่นิวส์”
ภาพโดย : copy-shop-522.business.site
: posttoday.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น