เมืองน่านชวนเที่ยว “ตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมตามรอยเมตตาธัมม์ครูบามหาเถรเมืองแพร่ ในประเพณี“ตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ประเพณีตากธัมม์เป็นประเพณีเก่าแก่ที่น่าสนใจ มีเพียงแห่งเดียวในโลก ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่

ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ได้ใช้วิธีการเชิงประเพณี ที่ผสานความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวล้านนา ในเรื่องอานิสงค์การสร้างคัมภีร์ธัมม์ ถวายวัดถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่

ในปี 2559 คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสห ประชาชาติ(ยูเนสโก้)ได้ขึ้นทะเบียนคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎก ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีมากกว่า 9,000 ผูก กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย

“การตากธัมม์” เกิดขึ้นโดยดำริของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาคัมภีร์ธัมม์จำนวนมาก โดยใช้วิธีการถวายธัมม์หรือการตานธัมม์ มาเป็นปฐมเหตุในการจัดประเพณีตากธัมม์

ซึ่งมีการคัดลอก การตรวจเช็ค การรักษาความสะอาด การนำคัมภีร์ธัมม์ออกมาตากแดด และการแห่คัมภีร์ธัมม์ ส่วน “การตานข้าวใหม่” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณชาวบ้านจะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวช่วงต้นฤดูกาล มาถวายด้วยวิธีต่างๆเช่น ตักบาตร ตานขันข้าว เพื่ออุทิศไปหาพ่อแม่และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และเป็นการขอขมาพระแม่โพสพ ก่อนที่จะนำมารับประทาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!