วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา09.30น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่15 กลุ่มภาคเหนือตอนบน1 เข้าตรวจเยี่ยมPEAลำพูน โดยมีนายสมพงษ์ ปฤชานนท์ ผู้จัดการPEAลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ PEAลำพูน

การเดินทางมาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลปี 2561 ที่ผ่านมาก และนโยบายใหม่ ปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น