อลังการ!! สำนักสงฆ์พะเยาวัดพระธาตุภูปอ ประดับรูปปั้นเทวดา ที่มากที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 18 ม.ค 62 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมความงาม ของสำนักสงฆ์วัดพระธาตุภูปอ พระธาตุประจำ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี เตรียมติดตั้งรูปปั้นเทวดาเพิ่ม หลังจากที่นำเข้าติดตั้งกว่า 1,300 องค์ หลังได้รับการบูรณะ และสร้างปฏิมากรรมทางพุทธศาสนา จำนวนมาก โดยจะทำการติดตั้งรูปปั้นเทวดา เพิ่มอีก 1,000 องค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของ อ.เชียงม่วน และมีรูปปั้นเทวดาที่มากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ อ.เชียงม่วน ได้ทั้งเมือง

พระเล็ก กันตะวีโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุภูปอ พร้อมกับช่างปั้น กำลังลงมือหล่อปั้นรูปปั้นรุกขเทวดา ที่มีรูปลักษณะที่เป็นเทวดาเทพพนม เพื่อจะนำเข้าทำการติดตั้งภายในบริเวณรอบองค์พระธาตุภูปอ รอบรั้วสำนักสงฆ์ รวมทั้งบันได เพิ่มขึ้นอีก 1 พันองค์ หลังเข้าทำการติดตั้งแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 1,300 องค์ ที่มีความสวยงามอลังการ จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และสำคัญอีกแห่งหนึ่งของ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมุ่งหวังที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีการติดตั้งรูปปั้นองค์เทวดาที่มีมากที่สุด

โดยพระเล็ก กันตะวีโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุภูปอ กล่าวว่า แต่เดิมนั้นพระธาตุดังกล่าว จากการศึกษาในตำราดั้งเดิมจาก จ.น่าน พบว่าเป็นพระธาตุที่สมัยพระพุทธกาล ได้นำกำลังทหารนับพันนาย เข้าทำการก่อสร้างพระธาตุดังกล่าว ต่อมาอาตมาได้เดินทางมายังสำนักสงฆ์แห่งนี้เมื่อปี 2556 และในปี 2557 จึงได้มีการบูรณะพัฒนา โดยความร่วมมือของชาวบ้านใน อ.เชียงม่วน และจากที่อื่น จนถึงขณะนี้ โดยงานศิลปกรรมดังกล่าวที่ได้สร้างขึ้นนั้น ก็ทำด้วยตนเองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นช่างอยู่ในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันทำด้วยตนเองทั้งหมด ประกอบกับได้มีการนิมิตฝันว่า บนพระธาตุแห่งนี้ ได้มีเหล่าทหารดังกล่าวได้อยู่ที่บริเวณแห่งนี้ จึงได้ทำรูปปั้นเทวดาขึ้นด้วยตนเอง และช่างอีก 1 คน ช่วยกันทำเองทั้งหมด

ซึ่งได้มีการนำเทวดา มาประดับประดารอบบริเวณพื้นที่กว่า 1,300 องค์แล้ว และขณะนี้จะมีการก่อสร้าง และนำไปติดตั้งที่บริเวณบันไดนาคอีก 1,000 องค์ เพื่อให้ผู้คนได้เดินทางเข้าเที่ยวชมและสักการบูชาต่อไป และสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ ที่มีการติดตั้งรูปปั้นเทวดามากที่สุดเลยก็ว่าได้


สำหรับพระธาตุภูปอ เป็นพระธาตุเก่าแก่ ที่เป็นพระธาตุประจำอำเภอ มีขนาดฐานกว้าง 6 เมตร สูง 8 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังตั้งตระหง่านอยู่บริเวณภูเขา ที่สามารถมองเห็นได้อย่างสวยงามจากตัวเมืองเชียงม่วน และหากขึ้นไปบริเวณพระธาตุ ก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงม่วนได้ทั้งเมือง จึงนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่สำคัญของ อ.เชียงม่วน และ จ.พะเยา ที่มีความสวยงามอลังการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น