สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ศิษย์เก่า ร.ร.ป่าไม้แพร่ ขอเชิญร่วมงานไหว้หลวงพ่อ พระพุทธวิชิตมารฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางพิมพ์พันธุ์ เพชรรัตน์ ผอ.สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า เปิดเผยว่า สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า(โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) ร่วมกับชมรมชาวดงป่าไม้อาวุโสจ.แพร่ และศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่ทุกรุ่น กำหนดจัดงานไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมาร ฯ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร หรืองาน “ไหว้หลวงพ่อ” ประจำปี 2562

กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีทำบุญตัก บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 62 รูป เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับพระพุทธวิชิตมาร เดิมเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยปูนขาวสมัยโบราณ ประทับอยู่กับพื้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนการป่าไม้แพร่ หรือ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าในปัจจุบัน โดยสันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยเจ้าผู้ครองนครแพร่ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อหัวกุด” เนื่องจากมีผู้ตัดเศียรพระพุทธรูปออก เพื่อค้นหาข้าวของมีค่าที่บรรจุไว้ภายใน

ต่อมาจึงได้รับการบูรณะครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2514 โดยคณะอาจารย์และสมาคมศิษย์เก่าป่าไม้แพร่ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ประทานนามว่า “พระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร” เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มากราบไหว้พระพุทธวิชิตมารแล้ว จะช่วยกำจัดสิ่งชั่วร้าย หรือมารผจญที่คอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าออกไป ทำให้การงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!