“วัดติโลกอาราม” สันธาตุกลางน้ำกว๊าน แห่งเมืองพะเยา

“วัดติโลกอาราม”แห่งเมืองพะเยา มีพระพุทธรูปศิลา ให้ชาวพุทธศาสนาได้ทำบุญและชื่นชมความงามของพระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างพะเยา วัดติโลกอารามเป็นวัดกลางน้ำที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย


ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์

วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ขอนำเสนอ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ที่มีสันธาตุกลางน้ำปัจจุบันตัววัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา ยกเว้นส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา และเกิดความสนใจ วัดติโลกอารามจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวในวันหยุดของท่าน


ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์

สถานที่ตั้ง
วัดติโลกอาราม ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบชายกว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์

ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์

ประวัติ
วัดติโลกอาราม เดิมมีเพียงยอดเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐดินเผา โผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านที่ทำการประมงแถบกว๊านพะเยาเรียกว่า สันธาตุกลางน้ำ เนื่องจากเห็นเป็นส่วนของพระธาตุโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา บริเวณโดยรอบ มีกลุ่มพืชน้ำขึ้นปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการล่องเรือสำรวจกว๊านพะเยา คณะสำรวจซึ่งนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตัวแทนจากหอจดหมายเหตุ หอการค้าจังหวัด ได้ล่องเรือผ่านบริเวณสันธาตุกลางน้ำและเกิดความสนใจ เนื่องจากเป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่มีมาก่อนกว๊านพะเยา ปี พ.ศ. 2550 คณะสำรวจพร้อมด้วยประธานฝ่ายสงฆ์คือพระธรรมวิมลโมลี ได้ลงเรือสำรวจพื้นที่อีกครั้ง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสันธาตุกลางน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด หนึ่งเดือนหลังการสำรวจพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำชาวบ้านลงพัฒนาพื้นที่บริเวณสันธาตุกลางน้ำ มีการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงสถานที่ มีการบูรณะสิ่งปลูกสร้างให้มีความแข็งแรง เพื่อรองรับน้ำหนักของคนที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ระหว่างการบูรณะ คณะทำงาน ค้นพบแผ่นหินทราย จารึกด้วยอักษรฝักขาม เมื่อส่งแผ่นหินทรายให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ ปรากฏว่า ข้อความที่จารึก ระบุประวัติของวัดไว้อย่างชัดเจน โดยข้อความบนแผ่นหินทรายระบุว่า วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2019 – 2029 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าติโลกราช เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักร


ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์

พระพุทธรูปศิลา
ในปี พ.ศ. 2526 มีการค้นพบพระพุทธรูปใต้กว๊านพะเยา เป็นพระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างพะเยา หน้าตักกว้าง 105 เซนติเมตร ชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาจากน้ำ จากนั้นทางจังหวัดพะเยาได้เชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีอุโมงค์คำ จน ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการบูรณะสันธาตุบวกสี่แจ่งขึ้นมา มีการตั้งฐานบุษบกด้วยอิฐดินเผา และได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายจากวัดศรีอุโมงค์คำมาประดิษฐานไว้บนฐานบุษบกบริเวณลานซึ่งสร้างขึ้นมาเหนือน้ำ ที่วัดติโลกอาราม

เวียนเทียนกลางน้ำ
การเวียนเทียนที่วัดติโลกอาราม มีความแตกต่างจากการเวียนเทียนในวัดอื่น ๆ คือผู้ที่เข้ามาเวียนเทียน จะนั่งอยู่บนเรือแจวเพื่อทำการเวียนเทียนรอบลานอิฐดินเผาและพระธาตุที่โผล่พ้นผิวน้ำ เนื่องจากอุโบสถของวัด จมอยู่ใต้กว๊านพะเยา โดยในแต่ละปีจะมีการเวียนเทียนทั้งหมด 3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งการเวียนเทียนกลางน้ำนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์

ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์

หากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องทางพุทธศาสนาแบบบรรยากาศสุดชิว ที่กว๊านพะเยามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมวัดติโลกอารามแห่งเมืองพะเยา ณ ที่แห่งนี้กันนะครับ

การเดินทาง
วัดติโลกอาราม สามารถเดินทางจากแยกประตูชัยเข้าสู่ตัวเมืองพะเยา โดยใช้ถนนประตูชัย และถนนพหลโยธิน จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายบริเวณธนาคารกสิกรไทย ตามถนนท่ากว๊าน จนถึงท่าเรือกว๊านพะเยา

ภาพจาก : รายการหนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
ข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org
เรียบเรียง : เชียงใหม่นิวส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น