ผู้สื่อข่าวรายว่าเมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 18 ม.ค. ที่ถนนในหมู่”บ้านบ่อสร้าง” หรือ บ่อสร้างกางจ้อง หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ซึ่งมีงานเทศกาลร่มครั้งที่ 36 ประจำปี 62 ในเวลาประมาณ 18.30 น. จะได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งในงานมีขึ้นวัน 18-20 ก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีสาวงามที่จะเข้าประกาด 30 สาวงาม ขี่รถถีบกางจ้องโชว์ไปมาตากถนนในหมู่บ้านบ่อสร้าง


ในพิธีเปิดจะได้มี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง และ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว ผกก.สภ.สันกำแพง พร้อมด้วย นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรี (รักษาราชการแทน) นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพร้อมผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผญบ. ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาร่วมพิธีเปิด ก่อนที่จะมีพิธีเปิดได้มี สาวงามที่ประเข้าประกาดธิดาร่มบ่อสร้างจำนวน 30 สาวงาม ขี่รถถีบกางจ้องโชว์ไปมาตากถนนในหมู่บ้านบ่อสร้าง อย่างสวยงามตะการตา

เพื่อให้ นทท.ทั้งไทยและต่างประเทศผู้คนที่แห่กันมาชมกันชมพิธีได้ชมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนาตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาเพื่อทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกระตุ้นให้ราษฎรผู้ประกอบอาชีพทำร่มและหัตถกรรมท้องถิ่นได้ ตระหนักถึงวิธีการที่จะพัฒนาสินค้า ร้านค้า และชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าชมแหล่งที่ผลิตหัตถกรรมเป็นการประสานสอดคล้อง กับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น