ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังกวัดแพร่ มาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.30 นี้ พระราชเขมากรเจ้าพระจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้มีโอกาสต้อนรับนายสมชาย หาญหิรัญญ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่และมากราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และเจ้าคณะจังหวัดแพร่นำกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท 4 รอย และรอดซุ้มประตูอธิษฐานเข้าพระวิหารหลวงมิ่งเมืองเพื่อนมัสการหลวงพ่อพระพุทธมิ่งขวัญเมือง (ตามรอยเจ้าหลวงเมืองแพร่ และเจ้าแม่บัวไหลพระชายาเจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้าย) โดยมีนายพงศืรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ

หลังจากที่นายสมชาย หาญหิรัญญ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ เจ้าคณะจังหวัดแพร่ได้มอบพระพุทธโกศัย และเหรียญหลวงพ่อพุทธโกศัย รุ่นเลื่อนยศให้ทั้งคณะ จากนั้นคณะได้เดินทางไปนมัสการพระธาตุช่อแฮและในช่วงบ่ายมีการสัมมนาของสภาอุตหกรรมจังหวัดแพร่ที่โรงแรมแพร่นครา ซึ่ง รมช.อถตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น