เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 มกราคม 2562 ทั่สนามหน้ากองบังคับการ มทบ.38 จ.น่าน พล.ต.ดุษิต ปูระเสาร์ ผบ.มทบ.38 ค่ายสุริยพงษ์ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของหน่วยทหารใหม่ ประจำปี 2562 เนื่องในวันกองทัพไทย ที่ได้รับการฝึก การอบรม เสร็จสิ้น ตลอดจนทำการฝึกบุคคลทำการรบมาแล้ว นับว่าพร้อมทำการสู้รบและสามารถที่จะทำหน้าที่ต่อสู้ป้องกัน ในการปกป้องรักษาประเทศ การ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามครั้งนี้ มีกำลังพลที่เข้าร่วมสวนสนาม จำนวน 3 หน่วย คือ กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 10 กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 กองบังคับการ มทบ.8 กำลังพลเกือบ 300 นาย


โดยมี พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จ.น่าน ผู้พิพากษา ศาล อัยการ ตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ส่วนทหารนำกำลังพล ประกอบด้วย 1 บก.กองผสม และ 2 กองพัน สวนสนาม 2 กองพัน 1 กองพันประกอบด้วย 2 กองร้อย กองพันที่ 1 จัดกำลังพลจาก กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 มทบ.38 กองพันที่ 2 กำลัง 2 กองร้อย จัดกำลังจาก กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 โดยมี พ.อ.ไมตรี ศรีสันเที๊ยะ เป็นผู้บังคับกองผสม


สำหรับวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธ หัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณ จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135


เดิมกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2523

ต่อมา ในภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น