เฮฮา!! สีสันกิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จ.พะเยา

กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.เมือง อ.ดอกคำใต้ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา กว่า 11 โรง เรียน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์ สร้างความสนุกสนาน โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ ท่ามกลางความครื้นเครงเฮฮา ให้กับผู้เข้าร่วมงานและกองเชียร์เป็นอย่างมาก

ขบวนแห่ กว่า 11 ขบวน ที่มีการแต่งการแต่งกายและนำเอาวิถีวัฒนธรรม ชีวิตของชาวพื้นบ้าน ออกมาถ่ายทอด รวมทั้งการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ผู้สูงอายุในพื้นที่ จ.พะเยา ที่ทางกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.เมือง อ.ดอกคำใต้ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ได้จัดขึ้นที่บริเวณ อบต.แม่อิง อ.ภูกามยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อความสนุกสนานร่าเริง

โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ได้มีชนิดกีฬาหลากหลายชนิด ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัย ทั้งการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บ เตะปิ๊บ ปิดตาแต่งหน้า รวมทั้งกีฬาอื่น ซึ่งสร้างความสนุกสนานครื้นเครงเฮฮา ให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทาง พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่อิง เจ้าอาวาส วัดสันต้นผึ้ง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว นายรัชพล ล้านแปง นายก อบต. ซึ่งได้ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนผู้สูงอายุขึ้นในปีนี้ ระบุว่า การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เครือข่าย ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในการที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่มีอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!