กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชียงแสน เชียงราย กล่าวว่า จากการที่กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้าง ทล. 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ระยะทาง 21 กม. แล้วเสร็จและเปิดใช้เส้นทางแล้วนั้น ปรากฎว่านักท่องเที่ยว บรรดาคนเดินทางชื่นชอบเส้นทางสายนี้ ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ประกอบกับทัศนียภาพรายทาง เป็นจุดแวะพักผ่อน สวยงามมาก

สำหรับเส้นทางสายนี้ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ทำการก่อสร้าง ระหว่าง กม.72+027 – กม.93+027 มาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร) ซ่อมแซมทาง 2 ช่องจราจรเดิม จากผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ได้ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 ม. และก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางขึ้นเขาที่ลาดชัน

นอกจากนั้นยังติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟกระพริบ โครงการนี้จะช่วยให้การจราจรคล่องตัวรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนการขนส่งโลจิสติกส์ พร้อมรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และยกระดับการค้าและการท่องเที่ยว เป็นทางสายหลักเชื่อมระหว่าง อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ปัจจุบันมีการก่อ สร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (ห้วยทราย – เชียงของ)

ทั้งนี้พื้นที่ อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ซึ่งเส้นทางดังกล่าว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง อาร์ 3 เอ. (ไทย – ลาว – จีน) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และประชาคมอาเซียนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น