เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผบ.มทบ.37 เป็นประธานเปิดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีขบวนแห่จากแต่ละตำบล และ อปท.เข้าร่วมงานเปิด ประกอบด้วย ขบวนหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สรวย อบต.ศรีถ้อย อบต.ป่าแดด ทต. เจดีย์หลวง ทต.เวียงสรวย ทต.แม่สรวย อบต.วาวี อบต.แม่พริก และ อบต.เจดีย์หลวง โดยขบวนได้ออกจากสนามกีฬา อบต.แม่พริก เข้าสู่บริเวณงาน


ซึ่งแต่ละขบวนล้วนแต่สร้างสีสัน โดยการแต่งกายชุดพื้นเมือง ชุดประจำชนเผ่าของแต่ละท้องถิ่น จากนั้นได้มีการวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของแต่และหน่วยงาน พร้อมพิธีเปิดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และของดี อ.แม่สรวย ประจำปี 2562 โดย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผบ.มทบ.37 นายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.แม่สรวย กล่าวรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น