วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นางพรรณี ปิมาตุกาน ประธานชมรมเพื่อนวัฒโน 09 เป็นประธานกล่าวเปิดงานรื่นเริงปีใหม่วัฒโนทัย 09 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 25 62 ที่ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562


ได้แก่ อุษณีย์ อุทัยผล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา,กิ่งกาญจน์ สิริรัตน์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริการสังคม และจิตสาธารณะ,ผศ.ดร.อรอนงค์ อาร์คิโรปัญโญ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ทำงานเคมีโอลิมปิค ระดับชาติ ตั้งแต่ ปี 2541-2561 รวมระยะเวลา 20 ปี

และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ รางวัลงานวิจัยนวัตกรรมจากเมล็ดลำไย ครีมลองกานอยด์(ของดี จ.เชียงใหม่)และรางวัลสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น จากสมาคมสตรีศรี นครเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ส่วน วัชรี ชัยชมพู ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนแม่ริมวิทยา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งได้รับคัดเลือกจากองค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นทหารผ่านศึกที่มีผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับขององค์กรอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น