เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ พร้อม เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ อดีตนายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ภูพิงค์ เจ้าพงษ์เดช ณ ลำพูน นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สันกำแพง-แม่ออน และ สุธิศา สุภานุสร นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่สันกำแพง-แม่ออน สังกัดไลออนส์สากลภาค 310 A-1 ร่วมอวยพรส่งความสุขแด่ ระพีพรรณ สวนสมจิตร นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์เชียงใหม่สารภี ในโอกาสมีอายุครบรอบ 53 ปี ณ โรงแรมคชสีห์ธานี เชียงใหม่


ร่วมแสดงความคิดเห็น