สำนักการทางที่1 เชียงใหม่ แจ้งว่าโครงการก่อสร้างทล. 121เลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ด้านเหนือ ตอน ต. ต้นเปา-ต.ดอนแก้ว ตอน 2 หรือวงแหวน 2 จะขยายช่องทางจราจรจากเดิม 2 ช่อง เป็นมาตรฐาน 4 ช่อง ระยะทาง 8.644 กม.

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมี บ.ส.เชียงรายฯ เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญาเมื่อ 1 กพ.61 สิ้นสุด 20 กพ.63 ก่อสร้าง 750 วัน งบ 328,240,000 บาท ซึ่งข้อแนะนำต่างๆจากผู้ใช้เส้นทางแจ้งทางสื่อสังคมนั้น หน่วยงานได้รวบรวมนำมาสรุป แจ้งผู็เกี่ยวข้องในแผนงาน เร่งรัดดำเนินการตามที่นำเสนอ โดยเฉพาะป้ายเตือน สัญญาณไฟยามกลางคืน

ด้านที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจ กรอ.เชียงใหม่ กล่าวว่าข้อมูลซึ่งก.คมนาคมโดยกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.)มีแผนพัฒนา ปรับปรุงถนนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ช่วงปี 2557 – 61 วงเงิน45,496.77 ล้านบาท และงบ 62 ได้รับ10,777.29 ล้านบาท

โดยโครงการก่อสร้างทล. 11 เชียงใหม่ – ลำพูน ตอนสามแยกดอยติ – จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 24.35กม. วงเงิน1,477 ล้านบาท ขยายทางเป็น 4 ช่องจราจร อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าปี 63 แล้วเสร็จ ทางหลวง118 เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ระยะทาง 22.30 กม.วงเงิน1,530 ล้านบาท ขยายเป็น4 ช่องจราจร อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอน อ.เวียงป่าเป้า – อ.แม่สรวย ระยะทาง 40.46 กม. วงเงินรวม 2,050 ล้านบาท ตอน อ.แม่สรวย – อ.แม่ลาว ระยะทาง 27 กม. วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท ขยายเป็น 4 ช่องจราจร มีแผนสร้างปี 2564-66

ส่วนทางหลวง1095 อ.แม่แตง – อ.ปาย – จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 200 กม. วงเงินรวม 6พัน ล้านบาท ปรับปรุงเป็นมาตรฐานชั้น 1 (เป็นช่วงๆ) มีแผนจะสร้างปี 2564-69 ทางเลี่ยงเมืองสันกำแพง สาย ชม.3029 – แยก ชม.4039 ระยะทาง 16.324 กม.วงเงิน4,268.60 ล้านบาท อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช.จะสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 4-6 ช่องจราจร ในปี 2565-67 ทางเลี่ยงเมืองแม่ริม ชม.3029 – แยก ทล. 1095 เชียงใหม่ ระยะทาง 42.958กม. ตอนที่ 1 ระยะทาง 21.958 กม.วงเงิน 5,360 ล้านบาท ทช.จะสร้างเป็นถนนลาดยางขนาด 4-10 ช่องจราจรมีแผนสร้างปี 2565-67 ตอนที่ 2 ระยะทาง 21 กม. ทช.ได้รับจัดสรรงบ62 เพื่อสำรวจออกแบบ

ทั้งนี้เส้นทางสายหลักๆในความรับผิดชอบของทางหลวงและทางหลวงชนบท ในเขตเชียงใหม่ เชื่อมโยง เชียงราย -ลำพูน-แม่ฮ่องสอน จะพบว่านอกจากสายวงแหวน และเส้นทางที่มีอยู่เดิม 2 ช่องทางวิ่ง เมื่อมีแผนก่อสร้างทำให้มีอุปสรรคต่อการใช้เส้นทางบางช่วง บางตอนที่ความยากง่ายของงานแตกต่างกัน

ผู้นำชุมชนย่านบ้านป่าข่อยเหนือ -ใต้ เชียงใหม่ซึ่งกำลังก่อสร้างทล.121 ยืนยันว่า หากเป็นร้านค้า ที่ติดหน้างานขยายทางน่าเห็นใจ ดังนั้นหากจะเปิดหน้างานแตละเส้นทางควรเร่งรัดให้เสร็จเป็นสายๆ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาเช่นที่ชาวบ้าน ผู็ใช้เส้นทางสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย ต้องแบกรับจากตอน1 ถ้าตอน2และตอน 3ต่อเนื่องคงนานอีกหลายปีที่ต้องทนกับฝุ่น ความยากลำบากในการสัญจร

ร่วมแสดงความคิดเห็น