ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย


โดยล่าสุดสองนักศึกษาจากสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ นางสาวอุบลวรรณ อนุรักษ์พงพี ลงสนามคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา ประเภทเดิน 5,000 เมตร หญิง ด้วยสถิติ 29.16.34 นาที ขณะที่นางสาวสุณิกา ปรีชาโปร่ง เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสามรับเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 5,000 เมตร หญิง ด้วยสถิติ 19.17.64 นาที

ตามมาด้วยนางสาวจุฑารัตน์ ปฐมสกุลไพร สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ขึ้นสังเวียนคว้าเหรียญทองแดง กีฬามวยสากลสมัครเล่น ประเภทหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 34 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 112 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้สามารถติดตามชมภาพการแข่งขัน และผลการแข่งขัน ได้ที่ http://ubrugames46.ubru.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น