ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 พ.ต.ท.นิพล จันต๊ะวงค์ สว.สภ.สรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมเกียรติ แก้วกามูล รอง สวป.สภ.สรอย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ร่วมกับ ร.ต.ท.ธนาเดช ดอกจือ รอง สว.(ป)สภ.สรอย ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.สรอย (ชมส.)สภ.สรอย พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอวังชิ้นร่วมกันให้การต้อนรับกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ของเ-วังชิ้น

โดยทางอำเภอวังชิ้น ได้นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนันตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น เข้าร่วมแข่งขัน โดยคณะการได้มาประเมินผลงาน ที่ศาลา หมู่๑ ตำบลป่าสักฯโดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธาน คณะกรรมการใช้เวลาในการประเมิน 3 ชั่วโมงเต็มจนเสร็จสิ้นเวลา 12.00 น. โดยชาวบ้านตำบลป่าสักที่มาให้กำลังใจนายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนันตำบลปั่กจำนวนมากต่างก็พูดกันว่ากำนันสานิตย์ นันทสุววรรณ มีผลงานมากมาย สำหรับกำนันยอดเยี่ยม หรือกำนันแหนบทองจำของจังหวัดแพร่ ปีที่ผ่านมา 2561 คือ นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น