เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เมื่อค่ำวานนี้ ที่วัดธรรมานุภาพ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผใจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชเขมากร เจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระโกศัย เจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระมหาบุญชิต อติธัมโม รองเจ้าคณะ อ.เมือง และเจ้าอาวาสวัดธรรมานุภาพ และพระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและเจ้าวัดเจ้าวา ขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดงานในงานประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง

โดยมี น.ส.เกษร ปลาลาศ นายก ทต.ช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวช่อแฮ-ป่าแดง เข้าร่วมพิธี

ส่วนวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.เชิญพุทธศาสนิกชนสักการะบูชาไหว้พระธาตุ เวลา 10.00 น. นิมนต์หัววัดต่างๆ สวดมาติกาบังสุกุลให้โครงกระดูกมนุษย์ 4,500 ปี พระสงฆ์จำนวน 20 รูป อนุโมทนา เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ มีมหรสพสมโภช เช่น สีสะล้อซอซึง และเวลา 13.00 น. นิมนต์หัววัดต่างๆ มารับไทยธรรม ซึ่งมีสีสะล้อซอซึงสมโภชตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ วัดนาตอง หรือวัดธรรมานุภาพ อยู่ในความอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระมหารัชมัง คลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ได้มีการพัฒนาจากวัดนาตอง กลายมาเป็นวัดธรรมานุภาพ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น