ในอดีตการเดินทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนั้น นิยมใช้เส้นทาง ทล.108ซึ่งต้องผ่านอ.หางดง- สันป่าตอง -จอมทอง -ฮอด จ.เชียงใหม่ เข้าสู่ อ.แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนระยะทางรวม 347 กม. มีความคดเคี้ยวร่วมๆ1,864 โค้ง เคยมีการนำเสนอโครงการ สร้างอุโมงค์ ถนนมอเตอร์เวย์เพื่อเดินทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอน ด้านนี้ ช่วง 10 กว่า ปีที่ผ่านมา ด้วยวงเงินหลายหมื่นล้านบาท

ปัจจุบันทำได้เพียงสานแนวทางพัฒนาเครือข่ายถนนเชื่อมเป็นช่วงๆ เช่น ตอนแยกป่าสัก – แยกสะปุ๋ง จ.ลำพูน ระยะทาง 13.40 กม วงเงินรวม 600 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงจะสร้างเป็น 4 ช่องจราจร ในปี 2564-65 และ ตอนแยกสะปุ๋ง – บรรจบ ทล.108 (บ.ท่าวังพร้าว) จ.ลำพูน (เชื่อมต่อไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน)

เมื่อมีการเปิดเส้นทาง 1095 หรือที่เรียกกันว่า สายแม่มาลัย-ปาย- ตัดจาก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ระยะทางเพียง 245 กม. กลายเป็นเส้นทางในฝัน ที่คนเดินทางต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ล่าสุดมีแนวทางจะปรับปรุงเป็นมาตรฐานชั้น 1 (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 200 กม.จะสร้างในปี 2564-69 หรืออีก 2 ปี ข้างหน้า โดยช่วงนี้จะศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประชาพิจารณ์ จนได้ข้อยุติทุกขั้นตอน ใช้เวลาสร้าง 5-6 ปี เนื่องจากผ่านป่าเขา หนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านคมนาคม จ.เชียงใหม่ เล่าให้ฟังว่า ศักยภาพเส้นทาง 107 ที่พัฒนาตั้งแต่เมืองเชียงใหม่ -แม่ริม และกำลังมีแผนเชื่อมโยงมาถึง แม่แตง -เชียงดาว โดยมีทางเลี่ยงเมือง แม่แตง เข้ามารับช่วงตัดออกไป ปาย

หากวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการลงทุน มีผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สังคมสูงมาก เฉพาะด้านท่องเที่ยว ในภาพรวมแม้รายได้จะกระจุกที่เชียงใหม่กว่า 8-9 หมื่นล้านบาท เมื่อปีที่ผ่านมา แต่แม่ฮ่องสอน ทำรายได้ เกือบ 4 พันล้าน มากกว่าลำพูน-ลำปาง

ภาคเศรษฐกิจแม่ฮ่องสอน แม้จะมีขนาดเล็กสุดในภาคเหนือ แต่บริบทโครงสร้างมีโอกาสที่จะต่อยอด พัฒนาสู่ความมั่่งคั่งได้สูงเช่นกัน ถ้าลดอุปสรรคสำคัญๆหลายด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจังหวัด ซึ่งเส้นทางคมนาคม ที่สูงชัน คดเคี้ยวก็นับเป็นอีกปัจจัยแรกๆที่ต้องเร่งขจัด

ดังนั้นการเลือกเชื่อมโยงเครือข่ายเส้นทางจาก แม่แตง จ.เชียงใหม่มายัง.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จึงเป็นการเริ่มต้นวางรากฐานยกระดับพื้นที่มีศักยภาพพร้อมทุกมิติ ให้เป็นศูนย์กลางกระจายความเจริญด้านต่างๆออกไป และภาคการท่องเที่ยว และบริการ จะดึงดูดการลงทุน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้น เพราะอำเภอเล็กๆ ในหุบเขา ที่มีผู้คน หลายๆหมื่น ดาหน้าเข้าไป พักผ่อน ใช้จ่าย เกือบตลอดปี

ถ้าสามารถกระจาย ไปยังอำเภอใกล้เคียง รวมถึงแนวโน้มเปิดด่าน ในพิกัดที่กำหนดไว้ ทั้งที่ น้ำเพียงดิน, ห้วยผึ้ง แม่ฮ่องสอน และ หลักแต่ง,กิ่วผาวอก เชียงใหม่ ด้วยศักยภาพ ต้นทุนที่มีในพื้นที่ตลอดรายทาง เครือข่ายคมนาคมตามแผนฯนี้จะพลิกโฉม 2 อำเภอ ใน 2 จังหวัด อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว ฟันธง!!!

ร่วมแสดงความคิดเห็น