ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่วัดถิ่นใน หมู่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ นักวิชาการอิสระทางการศึกษา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยครอบครัว ญาติธรรมได้จัดพิธีทำบุญถวายองค์พระสีวลีพร้อมด้วยศาลาองค์พระสีวลี ณ วัดถิ่นนอก ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อไว้เป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพร
โดยองค์พระสีวลีที่ ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ พร้อมด้วยครอบครัว ญาติธรรม ที่ได้สร้างถวายในครั้งนี้มี 3 องค์ประกอบด้วยองค์สลักด้วยไม้ขนุนความสูง 2.50 เมตร และองค์โลหะทองเหลืองสูง 1.50 เมตร สำหรับอีกองค์หนึ่งนั้นเป็นองค์ปูนปั้นนำไปประดิษฐานไว้ ณ สถานปฏิบัติธรรมเด่นสลีมุงเมือง ความสูงขององค์พระ 1 เมตร

ในพิธีทำบุญในวันนี้มีคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างคับคั่ง สำหรับองค์พระสีวลีนี้ทางพุทธศาสนากล่าวกันว่าเป็นสาวกแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือเทพแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองผาสุกเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทางคณะศรัทธาวัดถิ่นนอก จึงขอเชิญชวนพุทธศานิกชนที่มีโอกาสไปทางตำบลบ้านถิ่นได้ร่วมทำบุญขอพรเพื่อโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น