เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อห้วงค่ำวันที่ 19 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Jive Gaden ครั้งที่ 13 ในอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายอำเภอปายเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงเช้า ได้มีการปลูกป่า ในโครงการ “เพราะรักจึงต้องปลูก” ที่โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.แม่นาเติง โดยมีผู้นำชุมชน อบต.แม่นาเติง คณะครูและนักเรียน ประชาชนและจิตอาสาเมืองปาย ร่วมปลูกป่าในโครงการดังกล่าว เพื่อหวังให้เมืองปายเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีป่าสีเขียวไปตลอดกาล


สำหรับงาน Jive Garden ได้มีการจัดขึ้นมาในเมืองปาย เป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. สร้างความบันเทิงและความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองปาย 2.สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และรักษาธรรมชาติและลดมลภาวะ มอบสิ่งที่ดีดีแก่เมืองปาย 3.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้กับแม่ฮ่องสอน และ 4.เพื่อสร้างเอกลักษณ์งาน Jive Gaden ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น