อีกจุดชมวิวทะลหมอก และพระอาทิตย์ ที่ขอแนะนำในอำเภอเวียงแหงที่ “จุดชมวิวดอยดำ” บนความสูง 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งอยู่ใน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยดำ ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในยามเช้า ตื่นตาไปกับทะเลหมอก และยังได้ศึกษาเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย ที่คุณต้องมาเยือนสักครั้ง ในช่วงเวลา 05.30-9.00 น. ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์


การเดินทาง / ใช้เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ สู่อำเภอเวียงแหง ต่อไปยังบ้านกองลม ระยะทาง 150 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง จากนั้นแยกจากบ้านกองลมเดินทางไปตามถนนป่าไม้ระยะทาง 26 กิโลเมตร ถึงยังพื้นที่โครงการฯ ระยะทางประมาณ 176 กิโลเมตร จุดชมวิวจะถึงก่อนทางด้านขวามือ

ขอขอบคุณ : ภาพ/ดอยดำ หนึ่งศูนย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น