วันนี้ ระหว่างเวลา 14.30 – 15.00 น. ขอเชิญติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน หลอดเลือดดำอุดตัน ทำไงดี ? วิทยากรโดย อ.ดร.นพ. ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์  ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT North ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ระบบดิจิทัล NBT North กดช่อง 11 และ NBT North Facebook Live https://www.facebook.com/NBT-North-178370486405098/


ร่วมแสดงความคิดเห็น